รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตัดต่อวีดีโอ กิจกรรม Computer Open House 2018

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตัดต่อวีดีโอ กิจกรรม Computer Open House 2018

เนื่องด้วย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Computer Open House 2018 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในงานมีการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งโรงเรียนเขาสวนกวางได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยและได้รับรางวัลรองชนะเลิศในกิจกรรมการแข่งขันตัดต่อวีดีโอ นักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันคือ นายปริญ  ภูกาบเพชร นายเอกลักษณ์ นามสีฐาน นางสาวอริสสา เสนเคน และยังส่งแข่งขันในรายการอื่น ๆ ด้วย ดังนี้

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 1. นายพงศธร อินทิรักษ์
 2. นายวิชัย วิชัยวงษ์
 3. นายธีรพล ดวงประเทศ

การแข่งขันสร้าง Infographics

ทีม 1

 1. เด็กชายพิษณุ บุตรพันธ์
 2. เด็กชายปิติยากรณ์ กาละพันธ์

ทีม 2

 1. เด็กชายจีรยุทธ ยศอินทร์
 2. เด็กชายณัฐวุธ วันดี

ทีม 3

 1. เด็กชายธนดล หันประดิษฐ์
 2. เด็กชายพันธกิจ  พันธุลาวัณย์

ครูผู้ฝึกสอน

 1. นายอนุวัฒน์ พานิพัด
 2. นางวารุณี ถาวรรัตน์
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการพัชรินทร์  ไชยสมบัติ ที่ให้การสนับสนุน
Total Page Visits: 418 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น