หน้าแรก

ข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

4 days 7 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล นำโดยผู้อำนวยการ ศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี รองผู้อำนวยการปิยะธิดา ดีรักษา คณะครู และนักเรียน ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่คอยส่งกำลังแรงใจ คอยสนับสนุน พวกเราลูกหลานชาวเขาสวนกวาง ในการเข้าร่วมการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ 2024 🎉🎉❤️❤️

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

4 days 23 hours ago

สถานีสุดท้ายก่อนปิดเทอม 💪💪
"ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566"

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

4 days 23 hours ago

"ความภาคภูมิใจของพวกเราชาว ขสว"  ❤️❤️ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยผู้อำนวยการศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี รองผู้อำนวยการปิยะธิดา ดีรักษา คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม "พิธีมอบประกาศณียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566" 🎉🎉

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 week 2 days ago

📣23 กุมภาพันธ์ 2567
เชิญชวนพี่ๆ น้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีในวันสำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. 🎉🎉

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 week 3 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา🎉🎉 #ชุดที่3

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

โครงการต่าง ๆ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Integrity and transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/
Total Page Visits: 119416 - Today Page Visits: 102