หน้าแรก

ข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

6 hours 51 minutes ago

photos.app.goo.gl/isHkpe6jHD5rdDXd6
กิจกรรมรับน้อง

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

8 hours 29 minutes ago

photos.app.goo.gl/VGmAqKz4i6wz1eWM6
กิจกรรมรับน้อง

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 day 20 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 day 20 hours ago

📣 รอบที่ 3 Admission: เลื

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 day 20 hours ago

เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

4 days 17 hours ago

photos.app.goo.gl/kamsyXQ9RYJp2oT17
ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

6 days 18 hours ago

photos.app.goo.gl/Q38ZoEUb3tqUpVpp9
อบรมขับขี่ปลอดภัย

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 week 3 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 week 3 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 month 2 weeks ago

วันนี้วันสุดท้าย จองโต๊ะด่วน

August 1, 2022, 9:40 am

August 1, 2022, 9:39 am

August 1, 2022, 9:39 am

August 1, 2022, 9:39 am

August 1, 2022, 9:39 am

« 1 of 2 »

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

โครงการต่าง ๆ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Integrity and transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/
Total Page Visits: 95924 - Today Page Visits: 79