หน้าแรก

ข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

2 days 54 minutes ago

วันสถาปนายุวกาชาด

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

6 days 15 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

6 days 20 hours ago

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ งา

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 week 6 minutes ago

ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

3 weeks 2 days ago

กิจกรรมถวายพระพร

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

3 weeks 3 days ago

กิจกรรมภาษาต่าวประเทศ

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

4 weeks 2 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 month 2 weeks ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 month 2 weeks ago

การมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 month 3 weeks ago

ประมวลภาพขบวนพาเหรด

August 1, 2022, 9:40 am

August 1, 2022, 9:39 am

August 1, 2022, 9:39 am

August 1, 2022, 9:39 am

August 1, 2022, 9:39 am

« 1 of 2 »

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

โครงการต่าง ๆ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Integrity and transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/
Total Page Visits: 88460 - Today Page Visits: 39