หน้าแรก

ข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 day 5 hours ago

📣📣ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยการแสกน QR code ได้เลย น๊าาาา🙏🙏🙏

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

2 days 2 hours ago

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

6 days 17 hours ago

ภาพการประชุมผู้ปกครองชุดที่ 2

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

6 days 23 hours ago

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา 2567
โดยมีนายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล เป็นประธาน เปิดการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ รองอำนวยการ และคณะครู ได้พบปะกับผู้ปกครอง ทุกระดับชั้นอย่างใกล้ชิด
16 มิ.ย.67

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 week 2 days ago

ภาพกิจกรรมชุดที่ 3
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
ปีการศึกษา 2567

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

โครงการต่าง ๆ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Integrity and transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/
Total Page Visits: 143703 - Today Page Visits: 191