เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายจักรภัทร ชาบุญมี เรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

Total Page Visits: 8075 – Today Page Vis Read More …

โครงการสตาร์ทอย่างมีสติ ขับขี่มีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100% ร่วมกับโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันต้อน Read More …

พิธีมอบทุนการศึกษาเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเขาสวนกวาง

อำเภอเขาสวนกวางจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเกีย Read More …

ถึงจะสูงเทียมฟ้าอย่าดูถูก ครูเคยปลูกวิชามาเเต่หลัง ศิษย์ไร้ครูอยู่ไม่ได้ไม่จีรัง อย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลจัดกิจกรรมวั Read More …

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ระดับเขตพื้น Read More …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการคุณครูอรวรรณ สุวรรณเพ็ง เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 1 ว30221 เรื่องอะตอมและตารางธาตุ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการคุณครูอรวรรณ สุวรร Read More …