KSW Math Tournament 2020

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม KSW Math Tournament 2020 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ มากมายส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนนางพัชรินทร์  ไชยสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางปิยะธิดา  ดีรักษา รวมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

Total Page Visits: 488 - Today Page Visits: 1