ผลงานนักเรียนในรายการการแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรี 5 ชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน