ขอขอบพระคุณร้านเสรีไก่ย่าง ที่ให้ความอนุเคราะห์ นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ ในการทำไก่ย่าง ขอขอบพระคุณครับ

Total Page Visits: 5429 - Today Page Visits: 10