รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเตะจุดโทษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันหุ่นยนต์ คัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ International Robot Olympiad 2020(IRO 2020) At Hong Kong และได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย

รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเตะจุดโทษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันหุ่นยนต์ คัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ International Robot Olympiad 2020(IRO 2020) At Hong Kong และได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย

เด็กชายณัฐพล  บุตวงศ์

เด็กชายอดิศักดิ์  ดีจันทึก

เด็กชายอิสระ  ห่มซ้าย

ครูผู้ฝึกสอน

นายสรรพสิทธิ์  สีหาอินทร์

นายอนุวัฒน์  พานิพัด

Total Page Visits: 2183 - Today Page Visits: 1