รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านเกษตร งานวันเกษตร ภาคอีสาน ประจำปี 2563

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านเกษตร งานวันเกษตร ภาคอีสาน ประจำปี 2563

นางสาวพลอยมณี  เถลิงผล

นางสาวกนกวรรณ  บุตรราช

ครูผู้ฝึกสอน

ครูบุญลม  พุ่มพฤกษา

ครูดวงจันทร์  โพธิสม

 

Total Page Visits: 1871 - Today Page Visits: 1