การนิเทศ ติดตาม การนำกระบวนการ PLC-Kksec 25 Model สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561

การนิเทศ ติดตาม การนำกระบวนการ PLC-Kksec 25 Model สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลขอขอบคุณ คณะนิเทศ ติดตาม การนำกระบวนการ PLC-Kksec 25 Model สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ระยะที่  3 ปีการศึกษา 2561 ที่ให้คำแนะนำในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net จากคำแนะนำของคณะการนิเทศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด

Total Page Visits: 1521 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น