KicK Off “แยกก่อนทิ้ง

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลร่วมกับอำเภอเขาสวนกวางเดินรณรงค์โครงการ Kick Off “แยกขยะก่อนทิ้ง” ภายใต้ การขับเคลื่อนอำเภอเขาสวนกวางเป็นเมืองสะอาด โดยกิจกรรมจะรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อทำให้อำเภอเขาสวนกวางมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป

Total Page Visits: 1866 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น