เผยแพร่ผลงานทางวิชาการคุณครูอรวรรณ สุวรรณเพ็ง เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 1 ว30221 เรื่องอะตอมและตารางธาตุ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

          เผยแพร่ผลงานทางวิชาการคุณครูอรวรรณ สุวรรณเพ็ง เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 1 ว30221 เรื่องอะตอมและตารางธาตุ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

Total Page Visits: 1744 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น