ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2523 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการกรมสามัญศึกษา มีคำสั่งให้จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นโดยนายชำนาญ พจนา ผู้ว่าราชการจังหวัด นายธานี บุญคุ้ม ศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับนายพนม พรหมพูน ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเขาสวนกวาง และนายทวี ยศพิมสาร ศึกษาธิการกิ่งอำเภอเขาสวนกวาง  จัดหาที่สำหรับจัดตั้งโรงเรียน ได้บริเวณด้านทิศเหนือของที่ตั้งกิ่งอำเภอเขาสวนกวาง  ติดถนนมิตรภาพด้านทิศตะวันตก (ขอนแก่น – อุดรธานี) แต่ที่ดังกล่าวยังมีปัญหาจึงได้ไปอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนทันวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวโดยมี นายทวี ยศพิมสาร ทำหน้าที่รักษาการครูใหญ่ ต่อมา นายสุเทพ วรพล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในเดือนกรกฎาคม 2523 มีครูประจำการทั้งหมด 5 คน  ครูมาช่วยราชการ 1 คน มีนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 98 คน มีนักการภารโรง 1 คน ต่อมาเรื่องที่ดินเรียบร้อยจึงทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ห้องน้ำห้องส้วม และบ้านพักครูเสร็จเรียบร้อย จึงย้ายเข้ามาเรียนในสถานที่แห่งใหม่ (ซึ่งเป็นที่ปัจจุบัน) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2523 พื้นที่ดินมีทั้งหมด 140 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา เนื่องจากบริเวณที่สร้างโรงเรียนมีป่าไม้มากมายยากต่อการพัฒนาพื้นที่  โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจาก นายวิเชียร คุณกิตติ โดยใช้รถแทรกเตอร์ มาบุกเบิกทำสนาม และทำถนนภายในโรงเรียน และนายบุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ อดีต ส.ส. ขอนแก่น ได้ของบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล ราคา 30,000 บาท ในปีต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 2 ห้องเรียน 1 หลัง อาคารเรียนถาวร 8 ห้องเรียน แบบ 208 อีก 1 หลัง และในปี 2526 – 2527 กรป.กลางโดยการนำของ พันโทหิรัน สุมะนังกุล ได้นำเครื่องจักรกลหนักมาทำสนามกีฬาขนาดมาตรฐาน และได้รับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจาก นายวิเชียร คุณกิตติ จำนวน 6,000 ลิตร และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้เข้าโครงการ มพช.2 รุ่นที่ 1 (โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท 2) ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ แบบ 213 เอ 1 โรงฝึกงาน 2 หลัง 3 หน่วย หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง 2 หน่วย น้ำประปา ไฟฟ้า และปรับปรุงบริเวณภายในโรงเรียน ด้วยกุศลเจตนาที่กล่าวมานี้ด้วยงบประมาณของทางราชการจึงช่วยให้งานพัฒนาโรงเรียนดำเนินไปด้วยดี นับเป็นการช่วยเหลือการศึกษาของชาติอย่างน่าสรรเสริญยิ่ง

      ปัจจุบันโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง (อาคารเรียนแบบ 208 , อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ แบบ 213 เอ และ อาคารเรียนแบบ 216ล  (ปรับปรุง 29) โรงฝึกงาน 2 หลัง โรงอาหาร และหอประชุม 1หลัง บ้านพักครู 7 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง ห้องสุขานักเรียน 3 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 2 สนาม  หอประปา 1 หลัง)

ที่ตั้งอาณาเขต

           โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกติดถนนมิตรภาพ   เลขที่ 359 หมู่ 11 ตำบลคำม่วง  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศเหนือ  50  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 140 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา

Total Page Visits: 2728 - Today Page Visits: 0