ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

48

54

102

3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

59

42

101

3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

66

52

118

3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

35

66

101

3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

39

37

76

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

29

33

62

2

รวม

276

284

560

16

Total Page Visits: 1943 - Today Page Visits: 0